Προφίλ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΚΑ

Η Υπηρεσία λειτουργεί από την ίδρυση του ΙΚΑ ,και απασχολεί σήμερα περίπου 350 άτομα.
Το αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι :

 • Τεχνικός Σύμβουλος της Διοίκησης
 • Σύνταξη Μελετών
 • Κατασκευή κτιρίων
 • Επισκευή κτιρίων
 • Προμήθεια μηχανημάτων
 • Συντήρηση μηχανημάτων
 • Επιβλέψεις υπο κατασκευή έργων
 • Υλοποίηση του Ο.Π.Σ
 • Συντήρηση κτιρίων
 • Σύνταξη προδιαγραφών
 • Μισθώσεις ακινήτων
 • Διαγωνισμοί

Η υπηρεσία είναι στελεχωμένη από 80 περίπου έμπειρους διπλωματούχους και πτυχιούχους Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Αρχιτέκτονες., Μηχανολόγους, Πολιτικούς, Στατικούς, ηλεκτρονικούς κλπ) που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της Διοίκησης ,παράλληλα καλύπτει σε 24ωρη βάση σε τεχνική κάλυψη και τεχνικό προσωπικό όλα τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ σ` όλη την χώρα.

Η Υπηρεσία είναι μηχανογραφημένη και διαθέτει πλήρες δίκτυο με 100 περίπου Η/Υ , με όλα τα αναγκαία περιφερειακά μηχανήματα ( Plotters, Scanners,) και το κατάλληλο Software, τον σχεδιασμό και την ευθύνη της οποίας εχει από 20ετίας ο μηχανικός Χαιδεμενάκης Κωσταντίνος .

Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει τοσα χρόνια λειτουργίας, είμαστε πλέον γνωστοί για την ικανότητά μας να ικανοποιούμε πλήρως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Διοίκησης μας. Η επιτυχία της Υπηρεσίας μας οφείλεται στο γεγονός ότι παραδίδουμε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που επιθυμεί η Διοίκηση , με άμεσο και ορατό αποτέλεσμα την γενικά αποδεκτή άποψη της αλλαγής της όψης όλων των υποκ/των ΙΚΑ σ` όλη την χώρα.