ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
5. ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
6. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
7. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
8. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
9. ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ